Zasady żeglowania

Podróż

05-07-2019

Warunki niezbędne do żeglowania

Żeglowanie to ciekawy sport, do którego jednak konieczna jest właściwa wiedza i sprzyjające warunki atmosferyczne. Ważnym aspektem jest wiatr i umiejętność rozpoznawania wszelkich jego rodzajów i kierunków. Od warunków wietrznych zależy prędkość oraz kurs o rodzaj stosowanych żagli. Od wiatru jest uzależniona możliwość wypłynięcia, ponieważ zjawisko to działa na żagle.

Zasady żeglowania

Charakterystyka poszczególnych rodzajów wiatru

Wśród wielu rodzajów wiatru wyróżnia się: rzeczywisty, własny oraz pozorny. Wiatr rzeczywisty ma ścisły związek z panującymi warunkami atmosferycznymi oraz rodzajem terenu, na którym znajduje się nieruchomy jacht. W przypadku wiatru własnego, obserwuje się jedynie pozorny ruch powietrza. Co ważniejsze, wynika on wyłącznie z poruszania się żaglówki lub jachtu w momencie gdy panuje bezwietrzna pogoda. Prędkość tego rodzaju wiatru jest równy prędkości, z jaką porusza się dany obiekt. Charakteryzuje się odwrotnym kierunkiem. Trzecim rodzaj to wiatr pozorny, który jest sumą wektorową wartości dwóch wcześniejszych rodzajów wiatru. Kurs obiektu jest uzależniony od wartości wiatru pozornego.

Zależność między kursem jachtu, a rodzajem wiatru

To, jaki kierunek może obrać jacht zależy od rodzaju wiatru, który dzieli się na kierunki, z których wieje. Wśród rodzaju wiatru pozornego wyróżnia się bajdewind, półwiatr oraz baksztag. Pierwszy z nich jest wyznaczany przez kierunek prostopadły do płaszczyzny symetrii wiatru. Półwiatr wieje od strony boku jachtu, natomiast baksztag w kierunku trawersu jachtu od strony rufy. Dlatego stwarza najlepsze warunki do żeglowania. Najmniej korzystnymi rodzajami wiatru są fordewind oraz mordewind. Pierwszy, wiejąc od strony rufy, zasłania żagle. Natomiast mordewind wieje od strony dziobu jachtu, dlatego przy takich warunkach można jedynie żeglować tak zwanymi zakosami. Jachty mogą płynąć różnymi kursami, wśród których wyróżnia się zastosowanie kursów ostrych lub pełnych. Przy pomocy ostrzenia i odpadania zmienia się kurs odpowiednio na ostrzejszy lub pełniejszy.

Podobne artykuły