Turystyka morska – czym właściwie jest?

Podróż

10-03-2020

Turystyka morska jest zjawiskiem społeczno-ekonomicznym, który składa się na podróże i wypoczynek turystów krajowych, zagranicznych statkami, promami, jachtami oraz przewozami turystycznymi żeglugi przybrzeżnej oraz rejsy żeglarskie morskie i przybrzeżne turystów krajowych.

Pojęcie turystyki morskiej

To rodzaj turystyki w skład, której wchodzą wycieczki pełnomorskie, żegluga przybrzeżna, żeglarstwo, kajakarstwo oraz turystyka podwodna. Jest wszelkimi przejawami ruchliwości turystycznej, która wyraża się w wycieczkach morskich na statkach wycieczkowych lub statkach liniowych, które oferują wycieczki w poza sezonem do uprawiania żeglarstwa morskiego w sposób amatorski, będące formą spędzania wolnego czasu.

Turystyka morska – czym właściwie jest?

Rodzaje i formy turystyki morskiej

Turystykę morską można podzielić na różne rodzaje w zależności od czasu trwania, czyli turystyka krótkookresowa i długookresowa, od odległości celów podróży – podróże morskie bliskie i dalekie, od miejsca pochodzenia turysty – turystyka morska krajowa i zagraniczna, od sposobu uprawiania – turystyka morska kwalifikowana i niekwalifikowana, zorganizowana i niezorganizowana.

Występują różne formy turystyki morskiej. Należą do nich wycieczki pełnomorskie, żeglarstwo morskie, pasażerska żegluga przybrzeżna, żegluga promowa, kajakarstwo oraz turystyka podwodna.

Czynniki rozwoju turystyki morskiej w Europie

Pierwszymi są czynniki ekonomiczne, a dokładniej wzrost zamożności ludności, który ma wpływ na popyt turystyczny, głównie na wycieczki morskie. W czynnikach społeczno-psychologicznych najważniejsza jest motywacja do zdecydowania się do odbycia podróży morskiej. Motywować może większa ilość środków transportowych, większa ilość czasu wolnego, relaksujący aspekt transportu morskiego oraz silny jego wpływ na  odzyskanie sił psychicznych. W czynnikach politycznych bardzo ważna jest rola bezpieczeństwa i stabilizacja sytuacji politycznej w miejscach, w których występuje turystyka morska. Na rozwój mają także wpływ czynniki podaży usług turystyki morskiej, które generowane są przez różnych przewoźników za pośrednictwem różnych ofert, organizacji wycieczek oraz eksploatacji odpowiednich statków. Na progresję turystyki wpływa również rozwój infrastruktury turystycznej, czyli np. bazy noclegowej i rozwiniętej sieci dróg.

 

 

Podobne artykuły